COVID virus mas dadami daw sa steam inhalation o Tuob

COVID virus mas dadami daw sa steam inhalation o Tuob

Ang steam inhalation o paglanghap ng steam na may asin, lemon, atbp. ay hindi nakakapatay ng COVID-19 virus at hindi kabilang sa pamamaraan upang maiwasan ang COVID-19.

Maging ang CDC at WHO ay mariing pinabubulaanan na ang steam inhalation ay nakagagaling ng COVID-19. Wala pang siyentipikong pag-aaral sa ngayon ang nakakapagpatunay nito.

May posibilidad na mapasama ang virus sa singaw (aerosolization), na maaaring pagmulan ng pagkalat ng sakit. Ang steam inhalation ay nagpaparami ng secretions (likido) sa ilong na posibleng makahawa sa iba sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo.

Maaari rin itong magdulot ng aksidente gaya ng pagkasunog at pagkalapnos ng balat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: