Nurses demoralisado!

Nurses demoralisado!

SA KABILA ng kanilang mga sakripisyo sa pagseserbisyo sa mga overloaded na mga pagamutan, tila ang mga nurses pa umano ang nasisisi ng Department of Health (DOH) kung kaya walang nag-aaplay na mga bagong health workers.

Dahil dito, demoralisado na umano ang maraming mga nurse sa mga pampublikong pagamutan sa kabila ng kakapusan ng kanilang bilang at marami sa kanila ang dinadapuan ng virus.

Sinabi ni Filipino Nurses United (FNU) national president Maristela Abenojar na pangunahing problema nila ang kakapusan ng nursing staff sa mga pagamutan habang patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19.

Ngunti sinabi ng Department of Health (DOH) na may sapat na alokasyon naman sila sa para sa mga nursing positions ngunit kakaunti ang nag-aaplay dito.

“Medyo demoralized po ang nurses kasi kami pa po ang medyo nasisisi. Sabi po kasi ng Department of Health kaunti lang daw po nag-apply doon sa mga opening nila pero bakit ho kami parang nabibigyan pa ng sisi kung di nag-apply? Dapat nilang tanungin bakit kaunti ang nag-apply,” ayon kay Abenojar.

Sinabi niya na sa halip ay maaaring tingnan ang kakapusan ng PPEs (personal protective equipments), bagsak na pagkontrol sa impeksyon sa mga pagamutan at mababang iniaalok na sahod kung bakit tumatanggi ang maraming nurse na tanggapin ang trabaho.

Kasabay ng mga problemang ito, lalo pa silang nababawasan dahil sa marami ang dinadapuan ng virus.

Leave a Reply

%d bloggers like this: